Ako absolvovať e-learning seminár

1. Prihlásenie

Vzdelávanie prebieha formou e-learning, t.j. online cez internet. Pre vstup ku e-learning semináru je potrebné sa prihlásiť na úvodnej stránke. Pre prihlásenie je potrebné použiť prihlasovacie údaje, ktoré ste obdržali v pozvánke na e-learning seminár, alebo použiť kontaktný formulár pre registráciu na Vami vybraný e-learning seminár.

Responsive image

2. E-learning seminár

Pri prvom prihlásení je potrebné zadať svoje identifikačné číslo (ID číslo) do komory, ktoré je potrebné pre zapísanie Vami získaných kreditov na príslušnú komoru. Rovnako po zapísaní svojej e-mail adresy, Vám po úspešnom absolvovaní na ňu príde potvrdenie ("certifikát") o úspešnom absolvovaní audiodidaktického testu (AD testu). Po ich vložení budete presmerovaný na stránku, kde sa nachádza zoznam e-learning seminárov, ktoré sú určené pre Vašu odbornosť(špecializáciu). Tu je potrebné si vybrať e-learning seminár, ktorý máte záujem absolvovať.

Responsive image

3.Odborný materiál

Odborný materiál je pripravený odborníkom v danej terapeutickej oblasti, t.j. lekárom, farmaceutom, či sestrou podľa toho, pre akú kategóriu zdravotníckych pracovníkov je e-learning seminár určený. Odborný materiál je vo forme odborného článku, prezentácie alebo videa a je potrebné si ho pozorne preštudovať. Odborná úroveň každého článku je garantovaná odborným garnatom.

Responsive image

4. AD test

Ku každému odbornému materiálu je vytvorený audiodidaktický test (AD test), ktorý slúži na overenie si získaných poznatkov. AD test je realizovaný formou otázok a odpovedí, kde ku každej otázke je potrebné odkliknúť správnu odpoveď. Otázky AD testu vychádzajú z odborného materiálu, ktorý ste si preštudovali. Každá otázka môže mať 1 až všetky správne odpovede, preto je potrebné, aby ste boli pozorní pri zaškrtávaní odpovedí. AD test nie je možné opakovať, výnimkou sú AD testy pre farmaceutov. Za každý úspešne absolvovaný AD test(>80%) Vám budú pridelené 2 kredity v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.

Responsive image

5. Kontakt

V prípade, ak máte nejaké otázky, je možné využiť menu "Kontakt", kde Vám na Vašu otázku čo najskôr odpovieme.

Responsive image