Často kladené otázky

1. Pre koho je určené vzdelávanie na tejto stránke?

Elektronické vzdelávanie na ineternetovej stránke www. medseminar.sk je určené pre zdravotníckych pracovníkov, ako sú lekári, farmaceuti, farmaceutickí laboranti, sestry či zubní lekári. Elektronické vzdelávanie je súčasťou kontinuálneho medicínskeho vzdelávania (CME - continual medical education), ktoré je priebežným obnovovaním a udržiavaním získanej odbornej spôsobilosti počas výkonu svojho povolania.

2. Čo to je e-learning seminár?

E-learning seminár je odborný seminár, ktorý prebieha elektronickou formou na neternetovej stránke www. medseminar.sk. Jeho súčasťou je 1 a viac odborných materiálov, ako sú odborné články, prezentácie či videá, pričom ku každému odbornému materiálu je pripojený audiodidaktický test (AD test), ktorý slúži na overenie si získaných poznatkov zo štúdia tohto odborného materiálu.

3. Je e-learning seminár kreditovaný?

Áno, každý e-learning seminár obsahuje odborný materiál spolu s audiodidaktickým testom (AD testom ) a každý audiodidaktický test (AD test) je kreditovaný príslušnými komorami, ako sú SLeK, SLK, SKSePA, SSSePA, SKMTP, SKZL a podľa toho, pre ktorú odbornosť či zdravotnícku kategóriu je odborný materiál určený.

4. Ako je kreditovaný AD test?

Každý úspešne absolvovaný audiodidaktický test (AD test) nad 80% je ohodnotený 2 kreditmi. Ak ste mali 60%-80% úspešnosť účastník získa 1 kredit. V prípade úspešnosti nižšej ako 60% účastník nezíska žiaden kredit.

5. Ako je hodnotený AD test u farmaceutov?

Podľa smernice Slovenskej lekárnickej komory je správna odpoveď ohodnotená 1 bodom a nesprávna odpoveď -1 bodom, pričom každá odpoveď sa hodnotí, či bola správna alebo nepsrávna. Takže, ak účastník zabudne zaškrtnúť odpoveď, alebo odpoveď označí ako nesprávnu, dotane mínusové body. Pozor, takto, je možné skončiť s výsledkom i v mínusových precentách. Preto buďte, prosím, pozorní pri štúdiu odborného materiálu.

6. Kedy dostanem potvrdenie o úspešnom absolvovaní?

Po úspešnom absolvovaní audiodidaktický test (AD test) sa Vám objaví tlačítko Odoslať certifikát. Po jeho kliknutí si môžete potvrdenie uložiť do počítača a zároveň si ho odošlete na Vašu e-mail adresu. Výnimkou je vzdelávanie sestier, ktoré je zastrešené SSSaPA (Slovenskou spoločnosťou sestier a pôrodných asistentiek), kde sestra dostane potvrdenie o úspešnom absolvovaní až po skončení e-learning seminára, nakoľko je potvrdenie v papierovej podobe.

7. Môžem si zopakovať AD test?

Každý farmaceut má právo si AD test zopakovať po 3 pracovných dňoch, pokiaľ nie je spokojný s výsledkom. Rovnako každá sestra, ak je AD test kreditovaný SKSaPA (Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek) má právo si AD test zopakovať po 30 dňoch, pokiaľ nie je spokojná s výsledkom, ktorý dosiahla.