E-learning kontinuálne medicínske vzdelávanie

Prihlásenie
Prihlasovacie meno:
Heslo:
Zabudli ste heslo?
Pri prvom prihlásení, prosím, zadajte prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste obdržali v pozvánke. V prípade záujmu môžete použiť aj menu KONTAKT, kde je môžné si vyžiadať prihlasovacie údaje na Vami požadovaný AD test.
-----------------------------------------------------------
Na stránke www.medseminar.sk sú uverejňované vzdelávacie materiály a AD testy v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. E-learning vzdelávacie semináre sú akreditované Slovenskou lekárnickou komorou (SLEK), Slovenskou lekárskou komorou (SLK), Slovenskou spoločnosťou sestier a pôrodných asistentiek (SSSAPA), Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov (SKMTP) a Slovenskou komorou zubných lekárov (SKZL).

Najnovšie články


Liečba urgentnej a stresovej inkontinencie moču

Statíny patria medzi najviac predpisované liečivá používané v terapii dyslipidémií. Podľa ATC klasifikácie patria do skupiny označovanej „C10AA – inhibítory HMG-CoA reduktázy“ a tvoria podskupinu liečiv používaných pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému, konkrétne podskupinu skupiny „C10 – hypolipidemiká“. ...viac


Liečba schizofrénie kombináciou antipsychotík

Antipsychotiká (AP) sú liečivá používané u pacientov s rôznymi psychiatrickými poruchami, akými sú schizofrénia, schizoafektívne poruchy, bipolárne poruchy a niektoré závažné prípady depresie. Schizofrénia (F20) je komplexné poškodenie funkcie mozgu so širokým spektrom symptómov a znakov prejavujúcich sa podľa priebehu ochorenia. WHO definuje schizofréniu ako ťažkú mentálnu poruchu charakterizovanú ...viac


Vybrané antihistaminiká v liečbe alergickej rinitídy - desloratadín a levocetirizín

Alergická rinitída (AR) je najčastejšou formou neinfekčnej nádchy. Rozlišujeme sezónnu intermitentnú AR a perzistentnú AR (tabuľka 1). Odhaduje sa, že AR trpí 13 - 30 % dospelých a okolo 40 % detí, avšak len výnimočne postihuje deti mladšie ako 2 roky. Jej prevalencia je rastúca. Z pohľadu patomechanizmu ide o alergický zápal nosovej sliznice, ktorý sa rozvíja na podklade špecifickej imunitnej odpovede, sprostredkovanej protilátkami typu IgE. Induktorom tohto zápalu je alergén. Kontakt s alergénom má za následok ...viac


Ivabradín – selektívny inhibítor If prúdu v sínoatriálnom uzle

vabradín je selektívny inhibítor If prúdu, špecificky tlmiaci aktivitu sínusového uzla pri generovaní elektrických impulzov do prevodového systému. Tento prúd objavili v roku 1979 Brown a spol. a nazvali ho „funny“ (zábavný, veselý, čudný) (Brown H.F. a spol. 1979). Kanály, cez ktoré tečú tieto prúdy, majú viaceré označenia − HCN, f-kanály. Za aktiváciu HCN kanálov je zodpovedná hyperp ...viac


Suplementácia živín počas tehotenstva so zameraním na úlohu esenciálnych mastných kyselín

Počas gravidity prechádza telo ženy mnohými zmenami. Urýchľuje sa metabolizmus, zvyšuje sa hmotnosť matky z dôvodu rastu plodu, zväčší sa jej poprsie, rastie placenta. Zväčší sa tiež objem krvi a stúpne produkcia hormónov. Počas tohto obdobia je nevyhnutný zvýšený príjem živín a to nielen pre matku ale aj pre správny vývoj dieťaťa. Počas tehotenstva by mal byť kalorický príjem vyšší len o asi 20 %. Potreba vitamínov, minerálov a iných živín je však počas obdobia tehotenstva vyššia o 50-100% v poro ...viac


Vaginálne infekcie a probiotiká

Vaginálny ekosystém je výsledkom dynamickej rovnováhy medzi viacerými štruktúrami a parametrami. Hlavnú úlohu tu hrá vaginálny epitel a jeho kolonizácia fyziologickými mikroorganizmami, najmä Lactobacillus species. Významnú úlohu tu zohrávajú aj lokálne sekrečné a bunkové faktory imunity. V celom systéme vaginálneho epitelu sa tak udržiava kyslé vaginálne pH (3,8-4,2), čo vytvára nevhodné prostredie pre patogény. ...viac


Alzheimerova demencia

Bolles (1988) popisuje pamäťový proces týmito slovami: „Pamätáme si to, čomu rozumieme, rozumieme iba tomu, čomu venujeme pozornosť, pozornosť venujeme tomu, čomu chceme“. Povedané inak: „Skúsenosť prebúdza emócie, ktoré viažu pozornosť a vedú k pochopeniu a náhľadu, ktorých výsledkom je pamäťový záznam. Pozornosť sa napr. podobá zažívaniu. Potravu, ktorú zjeme, v tomto stave neukladáme. Rozštiepime ju tak, že sa stane súčasťou nášho tela. Pozornosť volí časti skúseností a živí s ňou našu ...viac


Nefarmakologické možnosti terapie alergickej rinitídy

Alergická nádcha je neinfekčný zápal sliznice nosa a prínosových dutín, spôsobený neprimeranou nadmernou odpoveďou imunitného systému na podráždenie rôznymi alergénmi. Alergény sa dostávajú na sliznicu nosa najčastejšie priamo spolu s vdychovaným vzduchom a sú to hlavne: pele tráv, burín, stromov, perie, roztoče, srsť domácich zvierat,.. Po preniknutí alergénu do organizmu vzniká zložitá kaskáda imunitných reakcií, na ktorej sa podieľajú takmer všetky zložky imunitného systému. Preto nemôžeme p ...viac


Možnosti farmakologickej liečby artériovej hypertenzie u seniorov

Artériová hypertenzia (AH) je globálnou pandémiou s vysokou prevalenciou, pričom len 13 % pacientov je liečbou dobre kontrolovaných. Zlepšenie socioekonomickej situácie vo vyspelých krajinách je spojené s progresívnym nárastom seniorskej populácie. Incidencia AH u seniorov v európskych krajinách sa odhaduje na 53 až 72 %, pričom AH je zodpovedná za 17 % celkovej mortality. Absolútny benefit z adekvátnej liečby AH u seniorov je kvôli väčšiemu absolútnemu kardiovaskulárnemu (KV) riziku vyšší, ako u mladších hyper ...viac


Lekárenská starostlivosť o pacientov s nespavosťou

Insomnia (nespavosť) je najbežnejšia spánková porucha. Jej heterogenita je charakterizovaná rôznymi príčinami vzniku, definíciami, klasifikačnými schémami a diagnostickými metódami. Insomnia ovplyvňuje fungovanie jedinca v mnohých sférach každodenného života a je závažnou ekonomickou ťarchou pre spoločnosť. Je pre pacientov oslabujúca, s vysokou morbiditou. Pre množstvo príčin vzniku je potrebné pacientov trpiacich na nespavosť komplexne vyšetriť a tak určiť správnu diagnózu a liečbu. Včasná detekcia a l ...viac