E-learning kontinuálne medicínske vzdelávanie

Prihlásenie
Prihlasovacie meno:
Heslo:
Zabudli ste heslo?
Pri prvom prihlásení, prosím, zadajte prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste obdržali v pozvánke. V prípade záujmu môžete použiť aj menu KONTAKT, kde je môžné si vyžiadať prihlasovacie údaje na Vami požadovaný AD test.
-----------------------------------------------------------
Na stránke www.medseminar.sk sú uverejňované vzdelávacie materiály a AD testy v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. E-learning vzdelávacie semináre sú akreditované Slovenskou akreditačnou radou pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME), Slovenskou lekárnickou komorou (SLEK), Slovenskou lekárskou komorou (SLK) a Slovenskou spoločnosťou sestier a pôrodných asistentiek (SSSAPA).

Najnovšie články


Hepatorenálny syndróm

Prednáška obsahuje prezentáciu, ktorej autorom je doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. a ktorá sa zaoberá problematikou hepatorenálneho syndrómu. ...viac


Úvod

...viac


Psychosociálne faktory v liečbe IBD pacientov

Prednáška obsahuje prezentáciu, ktorej autorkou je Mgr. Mária Tóthová Šimčáková a ktorá sa zaoberá problematikou psychosociálnych faktorov v liečbe IBD pacientov. ...viac


Chemoprevencia kolorektálneho karcinómu u pacientov s IBD a úloha 5-ASA

Prednáška obsahuje prezentáciu, ktorej autorom je MUDr. Miloš Greguš, PhD. a ktorá sa zaoberá problematikou chemoprevencie kolorektálneho karcinómu u pacientov s IBD a úlohou 5-ASA. ...viac


Selfmonitoring glykémií - dôležitá súčasť kontroly diabetika

Diabetes mellitus (DM) je ochorenie s celosvetovo sa zvyšujúcou prevalenciou. Predpokladá sa, že počet diabetikov (najmä 2. typu) sa medzi rokmi 2000 až 2030 zdvojnásobí (nárast zo 171 miliónov na 366 miliónov). Na Slovensku bolo v roku 2013, podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), sledovaných v diabetologických ambulanciách 340 445 diabetikov (údaje pochádzajú priamo z koncoročných štatistických hlásení zo všetkých slovenských diabetologických ambulancií), pričom 90 % z tohto počtu ...viac


Pompeho choroba (Glykogenóza II. typu) - patogenéza, klinický obraz a aktuálne trendy v diagnostike a liečbe

Pompeho choroba je vzácne autozómovo recesívne, progresívne a obvykle fatálne neuromuskulárne ochorenie. Príčinou ochorenia je deficit kyslej lyzozómovej α-glukozidázy, ktorý spôsobuje akumuláciu glykogénu vo svalových vláknach a manifestuje sa progresívnou svalovou slabosťou. Vo všeobecnosti existuje určitá korelácia me ...viac


Adultná forma Pompeho choroby imitujúca myotonickú dystrofiu

Adultná forma Pompeho choroby je charakterizovaná progresívnym vývojom slabosti aatrofizácie končatinového atrupového svalstva, ktoré môže spôsobovať významné funkčné obmedzenia askracovať dĺžku života. Pre adultnú formu Pompeho choroby je charakteristická aj výrazná fenotypická diverzita, čo často spôsobuje, že mnohí pacienti sú pôvodne diagnostikovaní pod mylnými diagnózami. V článku referujeme o pacientovi s klinickými a laboratórnymi nálezmi, ktoré najprv viedli k diagnóze myotonickej dystrofie. ...viac


Manažment diabetika 2. typu z pohľadu bezpečnosti terapie

Liečba chronických ochorení je veľmi náročná. Manažment závisí od základného ochorenia, rýchlosti jeho postupu a pridružených komplikácií. V odbornej ako aj laickej verejnosti sa za hlavnú súčasť liečby pokladá medikamentózna liečba. Treba však zdôrazniť, že rovnakú úlohu zohráva životný štýl pacienta, ktorý môže priamo ovplyvniť spúšťače základného ochorenia. Modelovým príkladom komplexného prístupu k manažmentu pacienta je diabetes mellitus 2. typu. ...viac


Algoritmus kontroly diabetu

Moderné monitorovacie metódy výrazne zmenili systém kontroly diabetu. Kontrola diabetu je limitovaná nielen technickými možnosťami (parametre glukometrov), ale predovšetkým varírujúcim ľudským faktorom v realite všedného dňa. Medzi limity ľudského faktora patrí edukovanosť pacienta alebo asistujúcich osôb (rodičia, starí rodičia), ich striedanie sa v starostlivosti o pacienta a nerovnaký dôraz na vykonávanie selfmonitoringu vrátane nerovnakých nárokov na kvalitu merania i nerovnaké hodnotenia analýzy výsledkov ...viac


Terapeutická odpoveď na analýzu výsledkov selfmonitoringu glykémií

Kompletný proces selfmonitoringu glykémií je možné prirovnať k schéme reflexného oblúka. Podľa nej samotný selfmonitoring odpovedá aferentnej- „senzitívnej“ časti reflexného oblúka, zatiaľ čo terapeutická odpoveď na analýzu výsledkov odpovedá efektorovej „motorickej“ časti oblúka. Len takýto kompletný proces má význam, selfmonitoring bez terapeutickej odpovede je zbytočný a môže viesť k falošnému sebauspokojeniu. ...viac